Choć w większości krajów Europy korzysta się z kilometrów jako jednostki miary, to w niektórych pojawia się jeszcze mila. Stąd pytanie: ile mila ma kilometrów? Czym te dwie jednostki się różnią? Jak je przeliczać? Czy zamienne korzystanie z nich jest trudne?

Czym jest mila i ile wynosi?

Swego czasu mila była całkiem popularną i rozpowszechnioną jednostką miary. Obecnie w dużej mierze została zastąpiona kilometrami. Jednak są miejsca, w których wciąż się z niej korzysta, np. w Wielkiej Brytanii. Użyteczna jest także w lotnictwie i żegludze.

Jednak czy można mówić o jednym przeliczniku mili na kilometry? Niestety nie. Najczęściej mówi się o mili morskiej (1,852 km) lub mili lądowej (1,609 km). Jednak są państwa, które same określają długości mili morskiej u siebie:

  • Wielka Brytania – 1853,18 m
  • Dania – 1851,85 m
  • Holandia – 1851,85 m
  • Portugalia – 1850 m
  • USA – 1853,248 m
  • Japonia – 1853,18 m

Skąd wzięła się mila?

Obecnie na świecie korzysta się z dwóch miar: kilometrów i mil. Kilometry wydają nam się bardziej naturalne. Odliczają odległość tysiąca metrów. W przypadku mili jest dosyć podobnie. Tylko nie chodzi tutaj o metry, a kroki podwójne rzymskiego legionisty.

Mila (łac. Mille passus) oznacza właśnie tysiąc kroków. Jednak zawsze była to dosyć płynna jednostka i używało się jej do określania różnych odległości. Przeważnie oznaczała ok. 1500 m. I dzisiaj korzystają z niej kraje anglosaskie oraz Ameryka Północna jako jednostkę miary spoza układu SI (międzynarodowego układu jednostek miar).

Ze względu na to, że przeliczanie mil na kilometry mogło się różnić zależnie od kraju, to ustalono dwie podstawowe mile: morską i lądową. Ujednolicenie to miało ułatwić korzystanie z nich. Pozornie może wydawać się, że te różnice nie były tak wielkie. Jednak przy większych odległościach różnice mogły utrudniać nawigowanie.

Skąd w ogóle wzięły się te różnice? Było to związane z położeniem kraju na mapie świata. Milę morską obliczało się w oparciu o minutę kątową szerokości geograficznej. Jako że różnice w długości łuku jednej minuty kątowej były różne, to mila także przyjmowała różną wartość.

Czym jest mila polska?

Mało kto zdaje sobie sprawę, że w Polsce także korzystano z mili swego czasu. Obecnie nie jest już spotykana i wiele osób już o niej zapomniało. 1 mila polska wynosiła przeważnie 7146-8534 m zależnie od miejsca oraz czasów, o których mowa.

Zwykle też przeliczało się ja na rosyjskie wiorsty, które definiowała długość sążnia. Ta miara z kolei wynosiła tyle, co rozpostarte ramiona mężczyzny. Trzeba więc przyznać, że znów mamy do czynienia z dosyć płynną miarą. Jednak przyjmuje się, że 1 mila polska to 7 wiorst.

Dodatkowo milę polską dzieło się jeszcze na trzy:

  • Małą – 2500 sążni
  • Średnią – 3333 sążnie
  • Wielką – 3750 sążni

Jak przeliczać mile na kilometry

Skoro już wiadomo, ile mila ma kilometrów, to warto jeszcze przyjrzeć się temu, jak przeliczać poszczególne miary. Obliczenia nie są szczególnie trudne. Na początek trzeba jedynie przyjąć odpowiednią milę.

W przypadku mili lądowej wzór będzie wyglądał następująco:

lm -liczba mil

lk – liczba kilometrów

lm = lk/1,61

lk = lm*1,61

Jeśli zależy nam na policzeniu innych mil, wystarczy podłożyć odpowiednią wartość pod 1,61. Dodatkowo jeśli zależy nam na większej precyzji, warto wykonywać działania na metrach.

Przelicznik mil w krajach anglosaskich

Jak wspomnieliśmy, w krajach anglosaskich można do dziś spotkać się z milami angielskimi. Mamy tutaj na myśli Wielką Brytanię oraz kraje, które były koloniami brytyjskimi np. Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Australia, Kanada, Irlandia i kilka krajów w południowej Afryce.

1 mila angielska = 1609,344 m

Korzysta się z nich do określania prędkości pojazdów. Podobnie jak w innych krajach podaje się prędkość jako ilość mil pokonanych w ciągu godziny.

Przykładowo 100km/h = 62 mile/h

Podsumowanie

Dla wielu krajów Europy mila jest jednostką historyczna. Także w Polsce korzystano z mil (małej, średniej i wielkiej), która zależnie od czasów mogła wynosić 7146-8534 m.

Do dziś używana jest głównie w krajach anglosaskich. I w zależności od miejsca jej wartość może się nieznacznie różnić. Rozróżniamy także podział na milę morską (korzysta się z niej w lotnictwie i żeglarstwie) oraz lądową.

Historycznie mila oznaczała tysiąc podwójnych kroków legionisty, dziś przyjmuje się, że mila morska to 1609,344 m, a morska 1852 m.

Artykuły z kategorii: